برنده علمی نخستین کنگره بین‌المللی بانوان تاثیرگذار، جایزه خود را صرف ارتقای علمی دختران ایرانی کرد

خانم پروفسور واناجان سنگیران لی؛ دانشیار دانشگاه مالایا در مالزی، نخستین برنده علمی کنگره بین‌المللی بانوان تاثیرگذار سال گذشته بود که همان زمان تصمیم گرفت جایزه خود را به بانوان و دختران ایرانی تقدیم کند تا در مسیر پژوهش‌های علمی بانوان ایرانی صرف شود.
پروفسور واناجان، بعد از این کنگره، برای حضور بانوان ایرانی در دانشگاه مالایا اعلام آمادگی کرد و لینک اختصاصی ثبت‌نام بانوان ایرانی را ساخت. برای شرکت در این دوره حدود 150 نفر از بانوان ایرانی ثبت‌نام کردند که از بین آنها 3 نفر برگزیده شدند. دکتر سعیده حاج حسینی از دانشگاه شهید صدوقی، نخستین برگزیده‌ای بود که با هزینه پروفسور واناجان برای شرکت در این دوره به مالزی اعزام شد.
این در حالی است که بعد از برگزاری نخستین دوره کنگره بین‌المللی بانوان تاثیرگذار، رسانه‌‌های معاند، برگزاری این کنگره را تبلیغات سیاسی عنوان کردند که به نفع بانوان ایرانی نخواهد بود. اقدام پروفسور واناجان سنگیران لی؛ دانشیار دانشگاه مالایا در مالزی نشان داد که نه تنها برگزاری کنگره باعث معرفی دختران و بانوان اثرگذار ایرانی در حوزه علم و دانش است، بلکه برنده جایزه علمی نیز، جایزه خود را در جهت ارتقا دانش بانوان کشور هزینه کرد. برگزاری دور نخست این کنگره سرآغازی برای تقویت ارتباطات بین‌المللی بانوان برای ارتقای بانوان ایرانی در حوزه‌های علمی، فرهنگی، هنری و … است.