فرهنگ و هنر از مهم‌ترین عرصه‌های اثرگذاری بانوان است

مدیر کارگروه ملی فرهنگ و هنر دومین کنگره ملی بانوان تاثیرگذار در نشست هماهنگی این کنگره گفت: جایزه این کنگره به بانوی تاثیرگذار در عرصه فرهنگ و هنر می‌توان یک مشوق برای الگوسازی بانوان و ظرفیت‌سازی برای ادامه فعالیت افراد بیشتری در حوزه فرهنگ و هنر در سطح ملی باشد.

فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ مدیر کارگروه ملی فرهنگ و هنر با تاکید بر اینکه متاسفانه امروزه کارآفرینی تبدیل به نگاه اقتصادی شده در حالی که ذات و ماهیت این مفهوم ارزش‌آفرینی فرهنگی معنوی و اجتماعی است گفت: فرهنگ و هنر از مهم‌ترین عرصه‌های اثرگذاری بانوان است و در ابعاد مهارت‌افزایی و ارزش‌آفرینی باید جنبه‌های مختلف فرهنگی مورد توجه قرار بگیرد.

عزیزآبادی فراهانی در ادامه گفت:  نوآوری و خلاقیت از دیگر موضوعات مهم در کارگروه‌های فرهنگ و هنر است که جایگاه خاص خود را دارد و مباحث تجاری، برندسازی، سودآوری و ایجاد شغل جهت تامین نیازهای جامعه هدف نیز مدنظر قرار گرفته شده است. موضوع مهم جمعیت و جوانی، زندگی اجتماعی و حرفه‌ای، فرزندآوری و فرزند‌پروری، توانایی رهبری و مدیریت نیز در بخش‌های خاص خود مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی از ارزیابی و داوری بانوان تاثیرگذار در۶ محور و ۲۵ شاخص در کارگروه فرهنگ و هنر خبر داد و افزود: تقدیر و اهدای جایزه به بانوان تاثیرگذار که دغدغه فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر دارند، قطعا به عنوان یک مشوق می‌تواند به جریان‌سازی کنگره، الگوسازی بانوان و ظرفیت‌سازی برای ادامه فعالیت افراد بیشتری در حوزه فرهنگ و هنر در سطح ملی منجر شود.