معرفی کارگروه‌ها

اعضای کارگروه‌های ملی:

سرکار خانم دکتر فاطمه عروجعلیان؛ مدیر کارگروه علمی، پژوهشی و فناوری 

 سرکار خانم دکتر مریم بحرینی؛ مدیر کارگروه اقتصاد و کارآفرینی

 سرکار خانم فاطمه زارع بیدکی؛ مدیر کارگروه سیاستگذاری و حکمرانی 

 سرکار خانم دکتر سهیلا شکوفه؛ مدیر کارگروه گفتمان‌سازی و رسانه

 سرکار خانم منور شایسته‌خو؛ مدیر کارگروه تعلیم و تربیت 

 سرکار خانم دکتر لیلا لندی اصفهانی؛ مدیر کارگروه فعالیت‌های اجتماعی 

 سرکار خانم دکتر فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ مدیر کارگروه فرهنگ و هنر 

 سرکار خانم دکتر الناز دارابیان؛ مدیر کارگروه ورزشی

دبیران علمی استان‌ها:

سرکار خانم لیلا بردبار؛ دبیرعلمی استان اردبيل

سرکار خانم دکتر افروزالسادات حسینی ابری؛ دبیرعلمی استان اصفهان

سرکار خانم دکتر زینب عاشری؛ دبیرعلمی استان البرز

سرکار خانم مهندس حنا کریمی؛ دبیرعلمی استان ايلام

سرکار خانم دکتر لیلا احمدیان؛ دبیرعلمی استان آذربايجان شرقي

سرکار خانم فاطمه ولی‌پور؛ دبیرعلمی استان آذربايجان غربي

سرکار خانم دکتر اسماء لک؛ دبیرعلمی استان بوشهر

سرکار خانم دکتر نجمه نیسانی سامانی؛ دبیرعلمی استان تهران

سرکار خانم دکتر پروین مهدوی؛ دبیرعلمی استان چهارمحال وبختياري

سرکار خانم دکتر خیر النسا رمضان‌زاده؛ دبیرعلمی استان خراسان جنوبي

سرکار خانم دکتر مونا علی‌بلندی؛ دبیرعلمی استان خراسان رضوي

سرکار خانم دکتر فرزانه رشیدی؛ دبیرعلمی استان خراسان شمالي

سرکار خانم دکتر میترا چراغی؛ دبیرعلمی استان خوزستان

سرکار خانم دکتر پریسا اوجاقلو؛ دبیرعلمی استان زنجان

سرکار خانم دکتر طاهره ناصری بوری آبادی؛ دبیرعلمی استان سمنان

سرکار خانم صفیه سلیمانی‌پور؛ دبیرعلمی استان سيستان و بلوچستان

سرکار خانم دکتر سارا احمدی؛ دبیرعلمی استان فارس

سرکار خانم دکتر شیما کبیری؛ دبیرعلمی استان قزوين

سرکار خانم دکتر فائزه کاشانیان؛ دبیرعلمی استان قم

سرکار خانم دکتر لیلا حیدری؛ دبیرعلمی استان كردستان

سرکار خانم دکتر خدیجه اسماعیل‌پور؛ دبیرعلمی استان كرمان

سرکار خانم مهندس میترا امیری؛ دبیرعلمی استان كرمانشاه

سرکار خانم دکتر سیما محمدحسینی؛ دبیرعلمی استان كهگيلويه و بويراحمد

سرکار خانم کلثوم غلامی؛ دبیرعلمی استان گلستان

سرکار خانم دکتر الهام  صادقی‌فر؛ دبیرعلمی استان گيلان

سرکار خانم دکتر عاطفه مبشر؛ دبیرعلمی استان لرستان

سرکار خانم دکتر آسیه ذبیح‌نیا؛ دبیرعلمی استان مازندران

خانم دکتر رضوان  آهنگرانی فراهانی؛ دبیرعلمی استان مركزی

سرکار خانم لاله ایران‌پور؛ دبیرعلمی استان هرمزگان

سرکار خانم نرگس حیدری؛ دبیرعلمی استان همدان

سرکار خانم طیبه عابدین‌زاده؛ دبیرعلمی استان يزد

تمام حقوق این وبسایت متعلق به کنگره ملی بانوان تاثیرگذار می باشد.