اهداف کنگره

اهداف اصلی:

 •   معرفی الگوی زن ایرانی – اسلامی
 •   تقویت جریان زن انقلابی با محوریت «الگوی سوم زن»
 •  معرفی زنان نخبه ایرانی و دستاوردهای آن‌ها به دور از سوگیری‌های رسانه‌ای 
 •  توسعه و گسترش فرایند شناسایی و معرفی بانوان تاثیرگذار ملی و استانی
 •  فراهم‌سازی زمینه ارتباط نخبگان، کارآفرینان و کنشگران و فعالان در حوزه زنان
 •  ایجاد گفتمان حول محور کنگره بانوان تاثیرگذار در جامعه ایرانی
 

 

اهداف فرعی:

 •  توان‌افزایی و ارتقای ظرفیت‌های علمی و اجرایی بانوان در کشور
 •  تشکیل گروه‌ها و صندوق های حمایتی و ایجاد فرایندهای حمایتی
 •  ایجاد سمن‌ها و مراکز تخصصی توسط بانوان با راهبری توسط بانوان نخبه کشور
 •  افزایش مشارکت بانوان جامعه در حل مسائل کشور 
 •  مردمی‌سازی کنگره ملی و استانی بانوان تاثیرگذار و تبدیل شدن کنگره از یک رویداد صرفا دولتی به یک رویداد مردمی 
 

تمام حقوق این وبسایت متعلق به کنگره ملی بانوان تاثیرگذار می باشد.